Visie

De visie in de dagelijkse praktijk

BSO Scharrelnest is ruim opgezet. Op de groep hebben we een gezamenlijke woonkeuken. Daaraan zit een mooie grote speelruimte met verschillende hoeken waar het kind fijn kan spelen. Bij ons op de BSO hebben wij een groot aanbod aan speelgoed. Verder wordt de woonkeuken gebruikt als extra activiteitenruimte, om bijvoorbeeld te knutselen. De buitenruimte bestaat uit 8000m2; de camping met een grote centrale speeltuin. 

Ook hebben we buiten verschillende dieren, de kinderen kunnen samen met de medewerkers bij de dieren komen om eens lekker te knuffelen. De buitenschoolse opvang is voor kinderen, naast thuis en school, de derde “opvoedingssfeer”. De opvang dient daarom zo veel mogelijk in evenwicht te zijn met, en aan te sluiten bij, de opvoedingssituatie thuis. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en dat ze, net als thuis, activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Dan zijn de kinderen in hun evenwicht en vanuit hier kunnen zij zich verder ontwikkelen. 

BSO zien we als vrije tijd. Kinderen hoeven dus niet overal aan mee te doen. Er worden in de vakanties regelmatig activiteiten of uitstapjes gedaan. De pedagogische medewerkers proberen vooral aan te sluiten bij de ideeën en behoeftes van de kinderen.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement