Visie & beleid

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvangorganisatie is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat bij de opvang van uw kind(eren). Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind(eren) past. Daarom geven we hier een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.

Pedagogische Visie BSO Scharrelnest gaat uit van de volgende pedagogische visie: De pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur in een multiculturele samenleving.

Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn. Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij het kind passen en het kind verrijken. Hierbij wordt het kind Respectvol, Ruimtelijk, Individueel en Neutraal, zonder oordeel, liefdevol benaderd (benadering volgens de RRIN).

Een beknopte versie van het pedagogisch beleid kunt u inzien door te klikken op de button. U kunt het hele beleidsplan, gezondheid en veiligheidsplan inlezen op onze locatie. Vraag er gerust naar.

Copyright © 2023 - Het Scharrelnest - Privacystatement