Ziekte of verhindering

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, horen wij dit bij voorkeur voor 9u ’s morgens. Afmelden kan via Kovnet, maar ook telefonisch via telefoonnummer 06-30548819.
Mocht uw kind ziek worden tijdens de opvang dan kan het zijn dat wij u bellen om uw kind op te (laten) halen. We hanteren een koorts-ophaalbeleid vanaf 38,5℃.
Eén van de ouders of de noodpersoon moet bereikbaar zijn gedurende de opvanguren.Bij kinderziektes hanteren wij de richtlijnen van de GGD voor de desbetreffende ziekte. Het hangt af van de ziekte of het kind naar de peuteropvang kan komen. Bij twijfel kunt u het beste van tevoren even contact met ons opnemen voor overleg.

Het kan voorkomen dat een kind een kinderziekte bij zich draagt voordat de symptomen zichtbaar zijn. Als de GGD aangeeft dat het kind geen gevaar vormt voor andere kinderen, mag het kind gewoon naar de opvang komen. Het kan echter gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen in de eerste helft van hun zwangerschap. We verzoeken u daarom om zo vroeg mogelijk aan te geven dat u zwanger bent, zodat wij u kunnen informeren zodra er een potentieel gevaarlijke kinderziekte wordt geconstateerd. Uiteraard zullen we hier discreet mee omgaan.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement