Visie & beleid

Bij peuteropvang Scharrelnest staat onze visie hoe wij de kinderen opvangen centraal. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste individuen, met liefde voor henzelf, anderen en de natuur, binnen een multiculturele samenleving.

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op het principe dat ieder kind het recht heeft om zich op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen. We volgen nauwlettend de ontwikkeling en belevingswereld van elk kind en bieden ervaringen aan die aansluiten bij hun behoeften en hen verrijken. We benaderen elk kind respectvol, ruimtelijk, individueel en neutraal, zonder oordeel, en met liefdevolle aandacht.

Heeft u vragen over ons pedagogisch beleid neem gerust contact op.  Het volledige beleidsplan, inclusief ons gezondheids- en veiligheidsplan, is beschikbaar op onze locatie.Kwaliteit

Bij peuteropvang Scharrelnest streven we naar professionaliteit. Wij hebben een samenwerking met Myrna onze pedagogisch coach. Myrna observeert ons personeel en bespreekt situaties die zich voordoen. Op deze manier worden we geholpen om met een frisse blik naar verschillende situaties te kijken, wat onze dienstverlening alleen maar ten goede komt.

Privacyrichtlijnen

Peuteropvang Scharrelnest werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement