Tarieven en openingstijden

Peuteropvang Scharrelnest is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00u tot 13:15u.

Tarief en Contract:
Binnen onze peuteropvang bieden we één type contract aan: het 40-wekencontract. De facturen van dit contract worden verspreid over 10 maanden. In de maanden juli en augustus zal er geen facturering plaatsvinden. In de schoolvakanties komen de kinderen niet naar de peuteropvang. We adviseren ouders om minimaal twee ochtenden per week af te nemen voor hun kind. Op deze manier krijgt het kind voldoende tijd om te acclimatiseren en zich thuis te voelen binnen onze opvang.

Echter, het is ook mogelijk om één ochtend per week af te nemen als dat beter past bij uw situatie. Het tarief van peuteropvang Scharrelnest zal voor 2024 zijn: €10,25 per uur. Met dit tarief blijven we gelijk aan het landelijk tarief waarover de kinderopvangtoeslag wordt betaald door de Belastingdienst.

Facturering en betaling verlopen via maandelijkse facturen, die rond de 26e of 27e van elke maand worden verstuurd en geïncasseerd. Eventuele extra dagen worden verrekend op de factuur van de volgende maand. 

Bij een betalingsachterstand behouden we ons het recht voor om in het uiterste geval de toegang tot de opvang te weigeren.

Kinderopvangtoeslag
Jaarlijks passen we ons tarief aan in overleg met de oudercommissie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Voor informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de rekenhulp op belastingdienst.nl/toeslagen.

Vakantie / feestdagen:
“De vakanties zullen synchroon lopen met de schoolvakanties in Wijchen.”

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2024
Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Carnavalsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

Feestdagen:
Tweede Paasdag: 21 april 2025
Bevrijdingsdag: 5 mei 2025
Hemelvaartsdag: 29 mei 2025
Tweede Pinksterdag: 8 juni 2025

Extra dagdeel
Indien gewenst kunt u uw kind incidenteel een extra dagdeel laten komen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van ruimte en personeel. Extra dagdelen worden in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement