Oudercontact

Bij peuteropvang Scharrelnest hechten we veel waarde aan een open en transparante communicatie met ouders. Daarom ontvangt u bij het ophalen of brengen van uw kind een overdracht van de pedagogisch medewerker. Tijdens deze overdracht kunnen belangrijke zaken worden besproken. Mocht er behoefte zijn aan een uitgebreider of vertrouwelijk gesprek, dan verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met de leiding van de peuteropvang, zodat we een afspraak kunnen inplannen.

Peuteropvang Scharrelnest organiseert minimaal één keer per jaar een (gezamenlijke) ouderavond of thema-avond of activiteit waarbij ouders de kans krijgen om samen met ons team informatie uit te wisselen en thema’s te bespreken die relevant zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Oudercommissie

Peuteropvang Scharrelnest heeft nog geen oudercommissie
 Deze zal ter zijn der tijd worden opgericht en bestaan uit minimaal 3 betrokken ouders.

Is dit wat voor jouw meld je dan snel aan: oudercommissie-peuteropvang@outlook.com

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • Het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op binnen de peuteropvang;
  • Het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten of een gezamenlijke activiteit in samenwerking met de pedagogisch medewerkers;
  • Zorgen voor heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • Een aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën voor de oudercommissie? Neem gerust contact met ons op! U kunt ons bereiken via e-mail op oudercommissie-peuteropvang@outlook.com. We staan altijd open voor uw input en streven ernaar om samen met u de peuteropvang-ervaring voor alle kinderen te verbeteren.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement