Oudercontact

Bij het ophalen of brengen krijgt u een overdracht van de pedagogisch medewerker. Hierbij kunnen belangrijke dingen worden besproken. Zijn er dingen die meer tijd vergen of een vertrouwelijk karakter hebben? Dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de leiding van de BSO om een afspraak te maken.

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen indien u hier behoefte aan heeft.

BSO Scharrelnest organiseert minimaal één keer per jaar een (gezamenlijke) ouderavond of thema-avond. 

Oudercommissie

Oudercommissie BSO Scharrelnest heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de BSO;
  • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers;
  • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.

Bij het begin van de plaatsing ontvangt u een brief van de oudercommissie waarin zij zichzelf voorstellen.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement