Dagindeling & Voeding

BSO Scharrelnest biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen dit wordt afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. 

Kinderen hoeven niet met een activiteit mee te doen. BSO Scharrelnest hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de (mid)dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. 

Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen. BSO Scharrelnest verzorgt het eten en drinken van de kinderen gedurende (mid)dag. Voor de vakantieopvang geldt wel dat de kinderen die in de ochtend de BSO bezoeken hebben thuis al ontbeten.

Verjaardagen

Wanneer een kind jarig is, vinden we het leuk om daar wat aandacht aan te besteden in de groep. U kunt uw kind eventueel een traktatie meegeven. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Het is handig om even met de pedagogisch medewerkers te overleggen wanneer de verjaardag het beste gevierd kan worden.

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een alternatief, wanneer er een kindje in de groep is met een voedselallergie.

 

De tafelmomenten in de schoolweken zien er als volgt uit:

  • 14:00 uur: kinderen ophalen van school
  • 14.30 uur: aan tafel voor drinken en fruit
  • 16.00 uur: aan tafel voor drinken en peperkoek/koekje
  • 17:00 uur: aan tafel voor drinken en avond eten (op aanvraag).

De tafelmomenten in de vakantie zien er als volgt uit:

  • 09.30 uur: aan tafel voor wat drinken en fruit
  • 12.00 uur: aan tafel voor het middageten met brood en melk
  • 14.30 uur: aan tafel voor drinken en fruit
  • 16.00 uur: aan tafel voor drinken en peperkoek/koek
  • 17:00 uur: aan tafel voor drinken en avond eten (op aanvraag).

Copyright © 2023 - Het Scharrelnest - Privacystatement