Tarieven en openingstijden

Bij BSO Scharrelnest hanteren we een uurtarief van €9,12 per uur voor het jaar 2024, met een minimale afname van 1 dag per week.

Ons tarief is vastgesteld per dagdeel en geldt het hele jaar door, inclusief vakantieperiodes. Het totale bedrag aan opvang per jaar is verdeeld in 12 maandelijkse termijnen, gebaseerd op 41 schoolweken en 8 weken vakantieopvang voor de BSO. Bij afwezigheid, zoals bij ziekte, wordt de opvang normaal doorbetaald.

Facturering en betaling verlopen via maandelijkse facturen, die rond de 26e of 27e van elke maand worden verstuurd en geïncasseerd. Eventuele extra dagen worden verrekend op de factuur van de volgende maand. We hanteren een betalingstermijn van 8-10 dagen.

Bij een betalingsachterstand behouden we ons het recht voor om in het uiterste geval de toegang tot de opvang te weigeren.

Kinderopvangtoeslag
Jaarlijks passen we ons tarief aan in overleg met de oudercommissie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Voor informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de rekenhulp op belastingdienst.nl/toeslagen.

Openingstijden
BSO Scharrelnest is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14:00u tot 19:00u.

Gesloten dagen 2024/2025
We zijn gesloten op de volgende dagen in 2024/2025:

– Maandag 1 april 2024 (2e Paasdag)

– Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 (Hemelvaartsweekend)

– Maandag 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)

– Maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 26 juli 2024 (Zomervakantie)

– Woensdag 25 december 2024 t/m woensdag 1 januari 2025 (Kerstvakantie)

Vakantieopvang
Tijdens schoolvakanties bieden we gewoon opvang aan, van 08:00u tot 19:00u.
Komt uw kind niet tijdens de vakantie, geef dit dan enkele weken voorafgaand aan de vakantie aan ons door.

Extra dagdeel
Indien gewenst kunt u uw kind incidenteel een extra dagdeel laten komen. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van ruimte en personeel. Extra dagdelen worden in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand. Ruildagen zijn mogelijk tot een maximum van 3 dagen per jaar en dienen tijdig te worden aangevraagd.

Studiedagen
Bij studiedagen en andere vrije dagen bieden we extra opvang aan, maar dit is afhankelijk van de aanwezigheid van minimaal 4 kinderen. Als u aangeeft dat uw kind extra komt op deze dagen, wordt dit extra in rekening gebracht op de factuur van de volgende maand. We willen er echter op wijzen dat deze extra opvang alleen doorgaat als er voldoende animo is en er minimaal 4 kinderen aanwezig zijn. U kunt ook een ruildag inzetten als u deze beschikbaar heeft.

Kind aanmelden

Op zoek naar een gezellige, landelijke omgeving voor jouw kind? meld je nu aan voor een plekje vol avontuur en ontwikkeling op een unieke locatie.

Inschrijven Peuteropvang Inschrijven BSO

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement