Dagindeling & Voeding

Dagindeling & Voeding

Bij BSO Scharrelnest bieden we een combinatie van een vaste structuur en de nodige afwisseling. Kinderen kunnen genieten van vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke activiteiten die worden afgestemd op hun interesses en behoeften.

Het is niet verplicht voor kinderen om deel te nemen aan activiteiten. We hanteren vaste momenten gedurende de dag, de ’tafelmomenten’, die structuur bieden en de kinderen houvast geven. Tijdens deze momenten besteden we aandacht aan sociale interactie en groepsactiviteiten, zoals liedjes zingen, voorlezen en de mogelijkheid voor kinderen om hun verhalen te delen.

BSO Scharrelnest verzorgt eten en drinken gedurende de dag. Let op: voor vakantieopvang geldt dat kinderen die ’s ochtends naar de BSO komen al thuis hebben ontbeten.

Verjaardagen

Wanneer een kind jarig is, vinden we het leuk om daar in de groep aandacht aan te besteden. U kunt uw kind eventueel een traktatie meegeven. We geven de voorkeur aan gezonde traktaties. Het is handig om even te overleggen met de pedagogisch medewerkers over het beste moment om de verjaardag te vieren. Als er een kindje in de groep is met een voedselallergie, zorgen onze pedagogisch medewerkers voor een alternatieve traktatie, zodat iedereen kan genieten.

Brengen en ophalen

Tijdens vakantiedagen vragen we u om uw kind zelf naar BSO Scharrelnest te brengen. De BSO is geopend van 08:00 uur tot 19:00 uur. Vanaf 16:30 uur kunt u uw kind(eren) ophalen. Als u hierop een uitzondering wilt, laat het ons dan graag van tevoren weten. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de ophaaltijden.

De sluitingstijd om 19:00 uur is strikt. We vragen u om uw kind(eren) uiterlijk om 18:45 uur op te halen. Op dat moment heeft de pedagogisch medewerker nog tijd om eventuele bijzonderheden met u te bespreken en om de groepsruimte voor de volgende dag klaar te maken.

Als u uw kind niet zelf kunt ophalen, laat dit dan altijd aan de pedagogisch medewerkers weten. Anders kunnen we uw kind(eren) niet meegeven aan de persoon die ze komt ophalen.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement