Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind(eren) aanmelden door het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor nadere besprekingen. Indien er op dat moment geen directe plaats beschikbaar is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst in volgorde van aanmelding. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert BSO Scharrelnest een voorrangsbeleid. Ongeveer 3 maanden voor de plaatsingsdatum nemen wij opnieuw contact met u op om de startmogelijkheden te bespreken. Voordat de opvang daadwerkelijk begint, plannen we ook een wendag een week voor de startdatum.

Opzegging
Bij het vertrek van uw kind(eren) is het vereist om minimaal één maand opzegtermijn in acht te nemen. Gelieve de opzegging schriftelijk aan ons te melden. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop wij uw opzegging ontvangen. Indien u een andere einddatum wenst, is dit mogelijk in overleg. De opvang eindigt van rechtswege op de dag dat uw kind naar de middelbare school gaat. Plaatsing kan op elke dag van de maand ingaan. Let op: Bij het verminderen van het aantal dagdelen geldt ook een opzegtermijn van één maand.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement