Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind(eren) aanmelden door het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Er wordt contact met u opgenomen voor nader overleg. Indien er niet direct plaats is zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert BSO Scharrelnest een voorrangsbeleid. 3 maanden voor de plaatsingsdatum heeft u contact met BSO Scharrelnest over de eventuele start mogelijkheden. Bij het opmaken van een contract wordt een ook een week voor het starten een wendag gepland.

Opzegging

Bij vertrek van uw kind(eren) dient u tenminste een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Opzegging dient u schriftelijk aan ons te berichten en gaat in op de datum van ontvangst van de opzegging. De opvang eindigt van rechtswege altijd op de dag dat uw kind naar de middelbare school gaat. Plaatsing kan ingaan op elke dag van de maand. Let op: Bij vermindering van dagdelen geldt ook een opzegtermijn van één maand.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement