Aanmelden en plaatsing

U kunt uw kind(eren) aanmelden door het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien er niet direct plaats is zal het kind op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert BSO Scharrelnest een voorrangsbeleid. Enkele weken voor de plaatsing maken we een afspraak met u voor een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden gewoontes en bijzonderheden van uw kind besproken. Ook worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over een wenperiode voor uw kind.

Opzegging

Bij vertrek van uw kind(eren) dient u tenminste een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Opzegging dient u schriftelijk aan ons te berichten en gaat in op de datum van ontvangst van de opzegging. De opvang eindigt van rechtswege altijd op de dag dat uw kind naar de middelbare school gaat. Plaatsing kan ingaan op elke dag van de maand. Let op: Bij vermindering van dagdelen geldt ook een opzegtermijn van één maand.

Copyright © 2024 - Het Scharrelnest - Privacystatement